Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI ÉS SÜTISZABÁLYZAT

 MYLAMP WEBÁRUHÁZ ÁSZF

 

Hatályos: 2021.07.01. napjától

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A MYLAMP Webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) jelen Általános szerződési és felhasználási feltételei és Adatkezelési és sütiszabályzata (a továbbiakban együttesen „Feltételek”) azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek Önre mint felhasználóra és (adott eseteben) vásárlóra (a továbbiakban „Felhasználó” vagy adott esetben, a lentiekben meghatározottak szerint „Fogyasztó”), valamint a Zengővári Világítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság út 252., a Cg.13-09-196595, a továbbiakban „Szolgáltató”) létrejött jogviszonyára vonatkoznak, amikor a Webáruházba Ön ellátogat, illetve az ott eladás céljából bemutatott termékeket (a továbbiakban „Termék”/„Termékek”) megvásárolja. A Feltételek rögzítik továbbá a Weboldal használatára irányadó adatkezelési és sütikre vonatkozó rendelkezéseket is, beleértve az Ön ezzel összefüggő jogait és lehetőségeit.

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

 

A Webáruház használatához és a Webáruházból való vásárláshoz elengedhetetlen, hogy azt megelőzően Ön elolvassa, megértse és elfogadja a jelen Feltételeket. Amikor a Feltételek elfogadását az arra kijelölt funkció használatával Ön elfogadja, azzal elismeri és megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Feltételeket.

Amennyiben Ön Terméket vásárol a Webáruházból, a jelen Feltételek minősül az Ön és a Szolgáltató között létrejött adásvételi szerződésnek.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy módosítsa a jelen Feltételeket annak érdekében, hogy az mindenkor megfeleljen a vonatkozó hatályos belföldi és alkalmazandó uniós jogszabályoknak, továbbá, hogy az mindenkor összhangban álljon az általa nyújtott szolgáltatások, kínált Termékek vagy a Webáruház időről időre – a technikai mindenkori állása, a vásárlói igények, illetve jogszabályi előírások változása miatt – esetlegesen módosuló jellemzőivel, funkcióival. A Felhasználók jogait, kötelezettségeit érintő változások esetén a Szolgáltató a Webáruház felületén és/vagy egyéb úton (e-mailben) előzetesen értesíti a regisztrált Felhasználókat. A jogok és kötelezettségek azonban visszamenőleges hatállyal nem módosulnak, a korábban létrejött jogviszonyt a megváltozott Feltételek nem érintik.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház elérhető legyen és megfelelően működjön, valamint az azon feltüntetett adatok és információk (így különösen az árak, műszaki specifikációk) pontosak, hibátlanok és naprakészek legyenek, nem vállal felelősséget azonban az esetleges leállásokért, üzemszünetekért és azért, ha a Webáruház, illetve annak bármely funkciója átmenetileg vagy tartósan – részben vagy egészben – elérhetetlenné válik.

A Webáruház – beleértve annak grafikai, vizuális elemeit és tartalmát – és az ott időről időre feltüntetett Termékek a Szolgáltató és esetlegesen harmadik felek szellemi tulajdonát képezik. Az ezekkel való bármilyen jogosulatlan visszaélés esetén a Szolgáltató és/vagy az arra jogosult harmadik személyek fellépnek a jogsérelem okozójával szemben.

A Webáruházban szereplő külső hivatkozások (linkek harmadik személyek weboldalára) nem tartoznak a Szolgáltató ellenőrzési körébe, ezért az azokon szereplő tartalomért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználók olvassák el e külső weboldalak felhasználási és adatkezelési szabályzatát, mielőtt az ott kínált szolgáltatásokat igénybe veszik.

 

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ HARMADIK FELEK

 

2.1. A Szolgáltató:

 

Név:

Zengővári Világítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:

Cg.13-09-196595

Adószám:

12482573-2-13

A Szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Székhely postai címe:

2144 Kerepes, Szabadság út 252.

Üzleti tevékenység helyének postai címe:

2144 Kerepes, Szabadság út 252.

Weboldal:

www.zengovari.hu

E-mail:

marketing@zengovari.hu

E-mail adatkezeléssel összefüggő ügyekben:

adatkezeles@zengovari.hu

Telefonszám:

 +36 70 370 4152

 

2.2. A Webáruház üzemeltetéséhez a Szolgáltató tárhelyszolgáltatót vesz igénybe:

 

Név:

Silver Dragon Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-997209 

Székhely:

1034 Budapest, Szőlő utca 35. 6. em. 32.

Levelezési cím:

1034 Budapest, Szőlő utca 35. 6. em. 32.

Weboldal:

https://www.silver-dragon.hu/

E-mail:

dragon@silver-dragon.hu

Telefonszám:

06-30-3964120

További elérhetőségek és adatok:

https://www.silver-dragon.hu/cegadatok/

 

2.3. A Webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódó fizetési szolgáltatást az alábbi szolgáltató nyújtja:

 

Név:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám:

01-09-174466

Székhely:

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Adószám:

24386106-2-43

Levelezési cím:

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Képviseli:

Benyó Péter ügyvezető önállóan

Weboldal:

simple.hu

E-mail:

ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefonszám:

(06 1) 776 6901

 

2.4. A Webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódó fuvarozási szolgáltatást az alábbi szolgáltató nyújtja:

 

Név:

XPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám:

01-09-710305

Székhely:

1148 Budapest, Örs vezér tér 12. II. em. 10.

Levelezési cím:

1148 Budapest, Örs vezér tér 12. II. em. 10.

 

2.5. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatainak kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Ha a Felhasználó a Webáruházból Terméket vásárol, úgy közte és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre a jelen szakaszban foglalt rendelkezések irányadók. A fogyasztónak minősülő Felhasználó (a továbbiakban „Fogyasztó”) meghatározása és a rá irányadó különös szabályok szintén a jelen szakaszban szerepelnek.

 

3.1. SZERZŐDŐ FELEK

 

A Termék adásvételére vonatkozó szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Terméket a Webáruházból megrendelő, regisztrált Felhasználó között jön létre.

 

A Szolgáltató adatait a jelen Feltételek 2.1. pontja tartalmazza.

 

3.2. REGISZTRÁCIÓ

 

A Webáruházból Terméket regisztrációval vagy regisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció során pontos és valós adatokat kell megadni, és a Felhasználó felelőssége gondoskodni a regisztrációkor megadott adatai (így különösen jelszava, felhasználóneve stb.) illetéktelen hozzáféréssel szembeni védelméről.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott, illetéktelen hozzáféréssel szemben nem kellően védett adatokból eredő, továbbá a Felhasználó érdekkörében felmerülő vagy a Szolgáltatónak nem felróható módon bekövetkezett  hátrányokért (így többek között szállítási késedelemért, jelszó elvesztéséért és egyéb veszteségekért vagy károkért) nem felel.

A regisztrációhoz szükséges adatokra, az adatkezelésre, valamint a Felhasználók ezzel összefüggő jogaira irányadó rendelkezéseket a jelen Feltételek Adatkezelési tájékoztató című szakasza tartalmazza.

 

3.3. A WEBÁRUHÁZBAN MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI, ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

 

A Szolgáltató a Webáruházban feltüntetett Termékek lényeges tulajdonságait (így többek között azok műszaki jellemzőit, színét, méretét, adóval növelt teljes vételárát, esetleges kedvezményes árát) az adott Termék mellett részletesen feltünteti. Kedvezményes ár alkalmazása esetén a Szolgáltató tájékoztatást ad a kedvezmény időtartamáról, illetve arról a tényről, hogy a kedvezmény visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termék szállítási és esetleges csomagolási költségét a Termék adóval növelt teljes vételára nem tartalmazza. A szállítási és esetleges csomagolási költségeket a Szolgáltató vállalja, a vásárló felé azokat nem érvényesíti.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban feltüntetett adatok, így különösen az árak pontosak, hibátlanok és naprakészek legyenek, azonban előfordulhat, hogy bizonyos Termékek valamely adata, így különösen ára nem vagy hibásan került feltüntetésre.

Amennyiben valamely Termék ára a Webáruházban szereplő vagy a piacon forgalmazott azonos presztízsű és kategóriájú termék árától olyan mértékben eltér, amely észszerűen eljáró szerződő felek között nyilvánvaló adminisztratív hibának tekinthető, úgy az ilyen áron megrendelt Termék adásvételére irányadó szerződés még abban az esetben sem jön érvényesen létre, ha azt a Szolgáltató rendszere automatikusan visszaigazolja. Ilyen észszerűen eljáró szerződő felek között nyilvánvaló adminisztratív hibának minősül a sokszorosan magasabb vagy alacsonyabb, illetve 0,- forintos ár. Ilyen esetben a Szolgáltató nem köteles a Terméket leszállítani a Felhasználónak, azonban felkínálhatja a Termék megvásárlását azon az áron, amely a Termék valós, helyes ára. A Termék vételárának kifizetése esetén a Felhasználónak a Szolgáltató visszautalja a megfizetett összeget vagy amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy megvásárolja a Terméket a helyes, valós vételáron, úgy a felek elszámolnak a különbözettel.

A Termékekről a Szolgáltató a Webáruházba fényképet, részlet fotókat, 3D-grafikát, enteriőr-látványtervet, egyéb illusztrációkat („képeket”) tölthet fel. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban megjelenített képek csupán vizuális illusztrációk, melyek csak kényelmi célokat szolgálnak, és (különösen szín tekintetében) eltérhetnek a valóságostól.

Hibás adatokkal, így különösen az észszerűen eljáró felek által észlelhető bármilyen hiba, hiányosság észlelése esetén vásárlás előtt javasoljuk, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a Felhasználó keresse fel a Szolgáltatót a jelen Feltételek 2.1. pontjában megadott valamely elérhetőségén.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a megrendelés feladása előtt módosítsa a kosarába helyezett Termékeket, illetve azok mennyiségét. A kosárban elhelyezett Termékek mennyisége módosítható, a Termékek törölhetők, illetve a kosárhoz újabb Termék is hozzáadható. A módosítások elmentéséhez frissíteni kell a kosár tartalmát. Kérjük, hogy minden esetben még a megrendelés feladása előtt győződjön meg arról, hogy azok a Termékek szerepelnek-e a kosarában, amelyeket valóban meg kíván vásárolni és a kívánt mennyiségben!

 

3.4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI, ELÁLLÁSI JOG

 

3.4.1. A szerződéskötés technikai lépése, teljesítési határidő és elállás

 

A Felhasználó által feladott megrendelés visszaigazolásának, a szerződés létrejöttének és teljesítésének technikai lépései – rövid leírás:

 

 1. Megrendelés automatikus visszaigazolása e-mailen
 2. Bankkártyás fizetés megerősítése (OTP SIMPLE PAY)
 3. A visszaigazolás tartalma: rendelést feldolgoztuk, a fizetés beérkezett, a megrendelés pontosítása
 4. A termékek gyártását megkezdtük, várható szállítási idő 30 napon belül (ha ennél hosszabb, erről értesítjük)
 5. A megrendelt termékek elkészültek
 6. Számlaértesítő e-mailen
 7. Futárszolgálat által küldött kézbesítési információk
 8. Nyomonkövetés a futárszolgálat rendszerén belül
 9. Köszönjük a megrendelését, jótállási jegy megküldése

 

 

Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó – a felek eltérő megállapodása hiányában – a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a Terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a)a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b)a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban feltüntetett Termék rendelkezésre álljon, készleten legyen. Előfordulhat azonban, hogy – akár a Szolgáltatónak nem felróható okból, például az alapanyagok átmeneti vagy tartós elérhetetlensége, munkaerőhiány stb. folytán – bizonyos Termékek a megrendelés feladásakor nem vagy nem elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre, és ez a tény adminisztratív okokból, a Szolgáltató legnagyobb körültekintése ellenére nem szerepel a Webáruházban. Ilyen esetben a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználót haladéktalanul tájékoztassa a Termék elérhetetlenségéről, valamint arról az időpontról, amikor az várhatóan újból rendelkezésre fog állni. Ha a felek egyeztetése nem vezet eredményre, a Felhasználó elállhat a szerződéstől, a Szolgáltató pedig a megfizetett vételárat visszautalja a Felhasználónak.

 

3.4.2. Fizetés

 

A Webáruházban megvásárolt Termékek vételárának megfizetése az alábbi módon lehetséges:

A Szolgáltató bankkártyás fizetési opcióként a jelen Feltételek 2.3. pontjában feltüntetett fizetési szolgáltatón keresztül a SimplePay egyszerű és biztonságos szolgáltatását veszi igénybe, melyről bővebb leírás itt érhető el: https://simplepay.hu/vasarloknak/.

 

3.4.3. Fuvarozás, átvétel

 

A megvásárolt Termékek kiszállítását a jelen Feltételek 2.4. pontjában megnevezett fuvarozó szolgáltató végzi.

Személyes átvételre a Szolgáltató telephelyén van lehetőség, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között.

 

3.4.4. A Fogyasztókat megillető indokolás nélküli elállás joga

 

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Felhasználó. A jelen pont a Fogyasztókat megillető indokolás nélküli elállás jogáról szóló tájékoztatást tartalmazza.

A Fogyasztó tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

Az elállási határidő több Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi.

Az elállási határidő több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen Feltételek 2.1. pontjában megadott postai (székhely) vagy e-mail-címére. Ebből a célból felhasználhatja az erről a linkről letölthető elállási nyilatkozatmintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi az elállási nyilatkozatát.

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót azonban semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

3.4.5. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház működése és a Termékek szállítása, illetve minősége mindenkor kifogástalan legyen. Ha a Felhasználó mindezek ellenére bármilyen hiányosságot tapasztal, panasszal kíván élni, vagy egyszerűen érdeklődni szeretne a Webáruházzal vagy az ott kínált Termékekkel kapcsolatban, úgy a Szolgáltató munkatársai készséggel állnak a rendelkezésére a jelen Feltételek 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken.

 

3.4.5.1. Fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések

 

A Fogyasztó a Szolgáltatónak a Termék Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a lent körülírt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a lent írtak szerint jár el.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalma:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc (30) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt (5) évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak felhívásra bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a Fogyasztó panaszával - annak jellege szerint – az arra illetékes hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

3.4.5.2. Fogyasztói panasz esetén illetékes szervek

 

 • Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el.

 

 • Békéltető testület

A Fogyasztó panaszával a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a válasziratát határidőn belül megküldeni a békéltető testület számára.

Amennyiben a Szolgáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató nem tett általános alávetési nyilatkozatot, azonban figyelembe veszi a békéltető testület ajánlásában foglaltakat.

 

 • Határon átnyúló jogvita esetén illetékes szerv

Ha a fogyasztói jogvita esetében az érintett Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a Szolgáltató székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a Szolgáltatás székhelye Magyarországon van, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

 

 • Online vitarendezési platform

A Fogyasztó panaszának rendezéséhez választása szerint online vitarendezési („OVR-”) platformot is igénybe vehet.

Az Európai Bizottság által működtetett európai OVR-platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. Az OVR-platformról szóló részletes és érthető tájékoztatás itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 érhető el.

 

 • A szervek elérhetőségére vonatkozó tájékoztatás

Konkrét fogyasztói panaszügyben a Szolgáltató az irányadó jogszabályban előírt formában és tartalommal tájékoztatja a Fogyasztót az ügyében illetékes szervek (hatóságok, testületek, illetve bíróságok) elérhetőségéről.

 

 

3.5. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSÁG, TERMÉKSZAVATOSÁG, JÓTÁLLÁS

 

3.5.1. A hibás teljesítés fogalma

 

A jelen szakasz rendelkezik a hibás teljesítés esetén irányadó kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről.

A Ptk. értelmében az arra kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

3.5.2. Kellékszavatosság

 

3.5.2.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

 

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

3.5.2.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

3.5.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a Fogyasztó a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

3.5.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

3.5.2.5. Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az A Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A Szolgáltató a kellékszavatossági igényről jogszabályban meghatározott adattartalmú jegyzőkönyvet vesz fel.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesítenie a Fogyasztót.

A Szolgáltató a Fogyasztó kellékszavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három (3) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A kellékszavatosági igény érvényesítésének részletes eljárási szabályait a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

 

3.5.3. Termékszavatosság

 

3.5.3.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (Termék) hibája esetén A Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

3.5.3.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

3.5.3.3. Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

 

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

3.5.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

3.5.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető termékszavatossági igény?

 

Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog (Termék) gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

3.5.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3.5.4. Jótállás

 

3.5.4.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállás jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a Fogyasztónak minősülő Felhasználóval szemben jótállásra köteles a rendelet mellékletében felsorolt fogyasztási cikkek körébe tartozó Termékek vonatkozásában.

 

3.5.4.2. A Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, az alábbi eset kivételével: a Termék kijavítása esetén a jótállás ideje meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Terméket a hiba miatt nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási határidő kezdőnapja:

 1. amikor a Terméket Fogyasztónak átadták, vagy
 2. ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Figyelem! Ha a Fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három (3) hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

Ha a Termék nem javítható, és a Fogyasztó nem nyilatkozik eltérően, a Szolgáltató a Terméket nyolc napon belül kicseréli., ha pedig a cserére nincs lehetőség, a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül visszatéríti a Fogyasztónak.

Ha a jótállási időtartam alatt a Termék három kijavítást követően ismét meghibásodik és a Fogyasztó nem nyilatkozik eltérően, valamint az arra jogosult Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni sem kívánja, a Szolgáltató a Terméket nyolc napon belül kicseréli, ha pedig cserére nincs lehetőség, a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül visszatéríti a Fogyasztónak.

Ha a Terméket nem javítják ki az igény közlésétől számított harmincadik napig, és a Fogyasztó nem nyilatkozik eltérően, a Szolgáltató a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli, ha pedig cserére nincs lehetőség, abemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríti Fogyasztónak.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a fent bemutatott kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

3.5.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságról és a termékszavatosságól szóló pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

3.6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Feltételekre, így különösen 3. szakaszában foglaltakra és az abban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet irányadó rendelkezései vonatkoznak.

 

A jelen Feltételek nyelve a magyar.

A jelen Feltételek elektronikusan közzétett írásbeli szerződésnek minősülnek. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, az mindenkor megtekinthető és lementhető a Szolgáltató Webáruházának megfelelő menüpontján.

A jelen Feltételek hatálybalépésének dátumát a Szolgáltató a dokumentum tetején tüntette fel. A Feltételek esetleges módosítása nem érinti a korábban létrejött jogviszonyt, arra a korábban hatályos Feltételek irányadók.

A jelen Feltételek területi hatálya: Európa. Ez azt jelenti, hogy a Webáruházból ezen terület(ek)re lehet vásárolni.

 

 

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Feltételek jelen Adatkezelési tájékoztató című szakaszában (i) bemutatjuk azokat az alapfogalmakat, melyek ismerete szükséges a jogszabályokban és a jelen Feltételekben (így különösen az Adatkezelési tájékoztató című szakaszban) foglalt rendelkezések megértéséhez, (ii) ezt követően meghatározzuk a gyűjtött személyes adatok fajtáit, az adatkezelés célját és időtartamát, továbbá (iii) tájékoztatást adunk az érintettnek minősülő Felhasználók jogairól.

A jelen Adatkezelési tájékoztató megalkotásakor figyelemmel voltunk a hatályos jogszabályokra, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletére, valamint a hatályos magyar jogszabályokra.

 

4.1. Fogalommeghatározások

 

Az Adatkezelési tájékoztató alkalmazásában az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó (a továbbiakban „Érintett”).

Adatkezelő: a Szolgáltató, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (a továbbiakban „Adatkezelő”).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az itt nem definiált kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

 

4.2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok fajtái, az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés célja

A gyűjtött személyes adatok fajtái

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok átadása harmadik személynek

Felhasználói adatok regisztrációhoz a Webáruházba

-   e-mail-cím

-   vezetéknév

-   keresztnév

-   telefonszám

a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a regisztráció törléséig, illetve a regisztrált adatok módosításáig, azzal, hogy módosítás esetén az újonnan megadott és/vagy módosított adatokat kezeljük)

A Felhasználó hozzájárulása alapján, jogszabálynak megfelelően ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 

Hírlevél küldése: tájékoztatás az aktuális akciókról, hírekről

-   e-mail-cím

-   vezetéknév

-   keresztnév

a hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználó hozzájárulása alapján, jogszabálynak megfelelően ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 

Számlázás

-   számlázási név

-   cégnév (ha van)

-   ország

-   irányítószám

-   város

-   utca

-   házszám

-   adószám (ha van)

8 év

Jogszabály előírása alapján (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §)

 

 

Fizetés:

 

 

A Felhasználó hozzájárulása alapján, jogszabálynak megfelelően ( Eker. tv. 13/A. §)

 

A jelen Feltételek 2.3. pontjában megnevezett szolgáltató

Termékek szállítása

-   vezetéknév

-   keresztnév

-   cégnév (ha van)

-   ország

-   irányítószám

-   város

-   utca

-   házszám

-   adószám (ha van)

a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a regisztráció törléséig, illetve a regisztrált adatok módosításáig, azzal, hogy módosítás esetén az újonnan megadott és/vagy módosított adatokat kezeljük)

A Felhasználó hozzájárulása alapján

A jelen Feltételek 2.4. pontjában megnevezett szolgáltató

Fogyasztói panasz kezelése

-   a Fogyasztó neve, lakcíme,

-   a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-   a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-   a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-   a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,

-   a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

-   telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

5 év

Jogszabály előírása alapján (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezete)

Jogszabály szerint, hatóság felhívására az illetékes hatóságnak

Jótállási, szavatossági igények rendezése

-   Szavatossági vagy jótállási igényről készült jegyzőkönyv:

-   a Fogyasztó neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a jogszabályban meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-   a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog (Termék) megnevezése, vételára,

-   a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontja,

-   a hiba bejelentésének időpontja,

-   a hiba leírása,

-   a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog,

-   a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka

 

Átvételi elismervény ellenében átvett ingó dolog (Termék) esetén:

-   a Fogyasztó neve és címe,

-   a dolog (Termék) azonosításához szükséges adatok,

-   a dolog átvételének időpontja,

-   az az időpont, amikor a Fogyasztó a kijavított dolgot (Terméket) átveheti

3 év

Jogszabályi előírás alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 4. 6. §§)

Jogszabály szerint, hatóság felhívására az illetékes hatóságnak

 

4.3. Az adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezések

 

A Szolgáltató az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A személyes adatokat az Adatkezelő EGT-n kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás Érintett általi visszavonása esetén az Érintett személyes adatai kezelésének ideje a hozzájárulás visszavonására vonatkozó, Adatkezelőnek a 2.1. pont alatt megadott (postai vagy elektronikus) címére küldött nyilatkozat Adatkezelő általi kézhezvételétől számított legfeljebb 30 nap (ügyintézési idő), azzal, hogy amennyiben jogszabály, vagy hivatalos szerv részére adatszolgáltatást köteles az Adatkezelő biztosítani, úgy a személyes adatokat a kötelezettség teljesítésének időtartamáig megőrzi. Ilyen esetben Adatkezelő az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Az ezt meghaladó időn túl a tárolt személyes adatokat Adatkezelő törli.

Hiányosan, hibásan megadott személyes adatokért, az ezekkel összefüggésben keletkezett bárminemű kárért, különösen, de nem kizárólagos jelleggel a Webáruház használatával összefüggő hiányosságokért és az abból eredő esetleges hátrányokért, veszteségekért, károkért az Adatkezelőt (úgy is mint Szolgáltatót) semmiféle felelősség nem terheli.

 

Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és védi.

 

E körben az Adatkezelő:

 

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 • a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 

 • biztosítja, hogy a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

 

 • biztosítja, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

 

 • biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 

 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az Adatkezelő felelős a fent felsorolt kötelezettségeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Érintettekkel összefüggésbe nem hozható, az azonosításukra nem alkalmas (így személyes adatnak nem minősülő) adatokat – különösen a Webáruház használata során keletkezett, azokba feltöltött adatokat, és információkat – statisztikai célú felmérés készítése céljából felhasználja.

Az Érintett – külön kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén – a Szolgáltatótól hírleveleket, marketing célú megkereséseket kaphat e-mail útján. Ezen szolgáltatói tevékenység elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, igénybevétel esetén pedig hozzájárulásukat az Érintett jogosult bármikor a későbbiek során írásban, „hírlevél-leiratkozás” tárgyú (a Szolgáltató fent megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeire küldött) levél küldésével, illetve a Szolgáltató által esetlegesen felkínált egyéb, felhasználóbarát úton megtiltani.

 

8.3 Az Érintettek jogai

 

8.3.1 Másolat kérése és az adatokhoz való hozzáférés

 

E körben az Érintett visszaigazolást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhet, továbbá tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek; jogosult megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve – bizonyos feltételek esetén – az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhet és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogait gyakorolhatja. Erre vonatkozóan további információt olvashat a 8.3.7. pontban.

 

8.3.2 Adathelyesbítés

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve – az adatkezelés céljára figyelemmel – a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

 

8.3.3 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn; (c) az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy – a személyes adatok direkt marketing célú kezelése esetén – az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik; (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

8.3.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból – arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

8.3.5 Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

8.3.6 A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén - a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában - a Szolgáltatás Funkcióinak némelyike vagy ezek mindegyike az adott Tag számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Tag fiókjának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat.

 

8.3.7. Adatvédelmi ügyekkel összefüggő panaszkezelés, jogorvoslat

 

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett által a fentiekkel összefüggésben küldött kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez az egyhónapos határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, az Érintett azonban kérheti a tájékoztatás egyéb formában történő közlését.

Az Adatkezelő mindent megtesz, hogy az Érintett az általa gyakorolható jogokkal összefüggésben kielégítő és megnyugtató megoldást találjon.

A fentieken túlmenően az Érintett a tartózkodási helye vagy az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.)

 

 

 1. SÜTISZABÁLYZAT

 

A Szolgáltató a Webáruház felhasználói élményének biztosításával és folyamatos fejlesztésével összefüggésben cookie-kat, vagy más néven sütiket (a továbbiakban: „Sütik”) használhat.

A Sütik olyan műszaki, kiegészítő vagy segéd adatfájlok, amelyek a Felhasználó hardver eszközének a meghajtóján kerülnek eltárolásra, a Webáruházba való ellátogatás pillanatában, ha a Felhasználó hozzájárul ehhez.

Többféle süti létezik, így vannak munkamenet sütik („Session Cookies”) és állandó sütik („Permanent Cookies”).

A sütik a böngésző beállításainak módosításával bármikor blokkolhatók, törölhetők, letilthatók és újból engedélyezhetők. A blokkolás, törlés, letiltás azonban korlátozhatja, illetve megakadályozhatja a Webáruház egyes funkcióinak vagy a Webáruház egészének a használatát.

A Szolgáltató által alkalmazott sütik típusai:

 

Süti megnevezése

Süti típusa/rendeltetése

Süti lejárata

qtrans_front_language

kiválasztott nyelv

1 év

PHPSESSID

kötelező munkamenet süti („Session Cookie”)

a böngésző bezárásáig

 

wordpress_logged_in

bejelentkezett felhasználók esetében a bejelentkezés megjegyzése

 2hét

Google Analytics

 A süti a Google Analytics működését segíti. Felhasználók megkülönböztetése a célja azáltal, hogy véletlenszerűen rendel a felhasználókhoz azonosító számokat. Ez a weboldal minden oldalkérelmében szerepel, ennek segítségével történik a látogatók, a munkamenet, és a kampány adatok számlálása a webhelyelemzésekhez

(HTTP Cookie)

 2 év

Google Atworks

A süti a Google Analytics működését segíti. Felhasználók megkülönböztetése a célja azáltal, hogy véletlenszerűen rendel a felhasználókhoz azonosító számokat. Ez a weboldal minden oldalkérelmében szerepel, ennek segítségével történik a látogatók, a munkamenet, és a kampány adatok számlálása a webhelyelemzésekhez

(HTTP Cookie)

1 nap

Facebook Pixel

 
Ezt a sütit a Facebook úgy állítja be, hogy hirdetéseket jelenítsen meg, amikor a Facebookon vagy a Facebook hirdetések által működtetett digitális platformon vannak, miután meglátogatták ezt a weboldalt.

 2 hónap

statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértsék, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

2 év

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
A MYLAMP WEBÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 Hatályos: 2021.07.01. napjától

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Feltételek jelen Adatkezelési tájékoztató című szakaszában (i) bemutatjuk azokat az alapfogalmakat, melyek ismerete szükséges a jogszabályokban és a jelen Feltételekben (így különösen az Adatkezelési tájékoztató című szakaszban) foglalt rendelkezések megértéséhez, (ii) ezt követően meghatározzuk a gyűjtött személyes adatok fajtáit, az adatkezelés célját és időtartamát, továbbá (iii) tájékoztatást adunk az érintettnek minősülő Felhasználók jogairól.

A jelen Adatkezelési tájékoztató megalkotásakor figyelemmel voltunk a hatályos jogszabályokra, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletére, valamint a hatályos magyar jogszabályokra.

 

4.1. Fogalommeghatározások 

Az Adatkezelési tájékoztató alkalmazásában az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó (a továbbiakban „Érintett”).

Adatkezelő: a Szolgáltató, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (a továbbiakban „Adatkezelő”).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az itt nem definiált kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

 

4.2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok fajtái, az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés célja

A gyűjtött személyes adatok fajtái

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok átadása harmadik személynek

Felhasználói adatok regisztrációhoz a Webáruházba

-   e-mail-cím

-   vezetéknév

-   keresztnév

-   telefonszám

a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a regisztráció törléséig, illetve a regisztrált adatok módosításáig, azzal, hogy módosítás esetén az újonnan megadott és/vagy módosított adatokat kezeljük)

A Felhasználó hozzájárulása alapján, jogszabálynak megfelelően ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 

Hírlevél küldése: tájékoztatás az aktuális akciókról, hírekről

-   e-mail-cím

-   vezetéknév

-   keresztnév

a hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználó hozzájárulása alapján, jogszabálynak megfelelően ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 

Számlázás

-   számlázási név

-   cégnév (ha van)

-   ország

-   irányítószám

-   város

-   utca

-   házszám

-   adószám (ha van)

8 év

Jogszabály előírása alapján (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §)

 

 

Fizetés:

 

 

A Felhasználó hozzájárulása alapján, jogszabálynak megfelelően ( Eker. tv. 13/A. §)

 

A jelen Feltételek 2.3. pontjában megnevezett szolgáltató

Termékek szállítása

-   vezetéknév

-   keresztnév

-   cégnév (ha van)

-   ország

-   irányítószám

-   város

-   utca

-   házszám

-   adószám (ha van)

a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a regisztráció törléséig, illetve a regisztrált adatok módosításáig, azzal, hogy módosítás esetén az újonnan megadott és/vagy módosított adatokat kezeljük)

A Felhasználó hozzájárulása alapján

A jelen Feltételek 2.4. pontjában megnevezett szolgáltató

Fogyasztói panasz kezelése

-   a Fogyasztó neve, lakcíme,

-   a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-   a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-   a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-   a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,

-   a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

-   telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

5 év

Jogszabály előírása alapján (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezete)

Jogszabály szerint, hatóság felhívására az illetékes hatóságnak

Jótállási, szavatossági igények rendezése

-   Szavatossági vagy jótállási igényről készült jegyzőkönyv:

-   a Fogyasztó neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a jogszabályban meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-   a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog (Termék) megnevezése, vételára,

-   a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontja,

-   a hiba bejelentésének időpontja,

-   a hiba leírása,

-   a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog,

-   a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka

 

Átvételi elismervény ellenében átvett ingó dolog (Termék) esetén:

-   a Fogyasztó neve és címe,

-   a dolog (Termék) azonosításához szükséges adatok,

-   a dolog átvételének időpontja,

-   az az időpont, amikor a Fogyasztó a kijavított dolgot (Terméket) átveheti

3 év

Jogszabályi előírás alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 4. 6. §§)

Jogszabály szerint, hatóság felhívására az illetékes hatóságnak

 

4.3. Az adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezések

 A Szolgáltató az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 A személyes adatokat az Adatkezelő EGT-n kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 Az adatkezeléshez adott hozzájárulás Érintett általi visszavonása esetén az Érintett személyes adatai kezelésének ideje a hozzájárulás visszavonására vonatkozó, Adatkezelőnek a 2.1. pont alatt megadott (postai vagy elektronikus) címére küldött nyilatkozat Adatkezelő általi kézhezvételétől számított legfeljebb 30 nap (ügyintézési idő), azzal, hogy amennyiben jogszabály, vagy hivatalos szerv részére adatszolgáltatást köteles az Adatkezelő biztosítani, úgy a személyes adatokat a kötelezettség teljesítésének időtartamáig megőrzi. Ilyen esetben Adatkezelő az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

 Az ezt meghaladó időn túl a tárolt személyes adatokat Adatkezelő törli.

Hiányosan, hibásan megadott személyes adatokért, az ezekkel összefüggésben keletkezett bárminemű kárért, különösen, de nem kizárólagos jelleggel a Webáruház használatával összefüggő hiányosságokért és az abból eredő esetleges hátrányokért, veszteségekért, károkért az Adatkezelőt (úgy is mint Szolgáltatót) semmiféle felelősség nem terheli.

 Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és védi.

E körben az Adatkezelő:

 

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 • a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 

 • biztosítja, hogy a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

 

 • biztosítja, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

 

 • biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 

 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az Adatkezelő felelős a fent felsorolt kötelezettségeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Érintettekkel összefüggésbe nem hozható, az azonosításukra nem alkalmas (így személyes adatnak nem minősülő) adatokat – különösen a Webáruház használata során keletkezett, azokba feltöltött adatokat, és információkat – statisztikai célú felmérés készítése céljából felhasználja.

Az Érintett – külön kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén – a Szolgáltatótól hírleveleket, marketing célú megkereséseket kaphat e-mail útján. Ezen szolgáltatói tevékenység elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, igénybevétel esetén pedig hozzájárulásukat az Érintett jogosult bármikor a későbbiek során írásban, „hírlevél-leiratkozás” tárgyú (a Szolgáltató fent megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeire küldött) levél küldésével, illetve a Szolgáltató által esetlegesen felkínált egyéb, felhasználóbarát úton megtiltani.

 

8.3 Az Érintettek jogai

 

8.3.1 Másolat kérése és az adatokhoz való hozzáférés

E körben az Érintett visszaigazolást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhet, továbbá tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek; jogosult megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve – bizonyos feltételek esetén – az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhet és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogait gyakorolhatja. Erre vonatkozóan további információt olvashat a 8.3.7. pontban.

 

8.3.2 Adathelyesbítés

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve – az adatkezelés céljára figyelemmel – a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

 

8.3.3 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn; (c) az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy – a személyes adatok direkt marketing célú kezelése esetén – az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik; (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

8.3.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból – arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

8.3.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

8.3.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén - a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában - a Szolgáltatás Funkcióinak némelyike vagy ezek mindegyike az adott Tag számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Tag fiókjának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat.

 

8.3.7. Adatvédelmi ügyekkel összefüggő panaszkezelés, jogorvoslat

 Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett által a fentiekkel összefüggésben küldött kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez az egyhónapos határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, az Érintett azonban kérheti a tájékoztatás egyéb formában történő közlését.

Az Adatkezelő mindent megtesz, hogy az Érintett az általa gyakorolható jogokkal összefüggésben kielégítő és megnyugtató megoldást találjon.

A fentieken túlmenően az Érintett a tartózkodási helye vagy az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.)